Το τσιμέντο Δανίας είναι χρώματος λευκού.

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

  • Σε ενέματα
  • Σε άλλα εξειδικευμένα κονιάματα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Υλικό πολύ υψηλών αντοχών
  • Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκάλια
  • Μεγάλη αντίσταση σε θειικά

Τσιμέντο Δανίας