Η ποζολάνη είναι ένα ανόργανο υλικό. Οι ιδιότητες που εμφανίζει χαρακτηρίζονται ως υδραυλικές.

Η προέλευση της ποζολάνης είναι είτε φυσική (φυσικές ποζολάνες) είτε τεχνητή [σκωρία υψικαμινών, ιπτάμενη τέφρα (στάχτη σταθμών παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν κάρβουνο ή λιγνίτη), silicafume (στάχτη που παράγεται κατά τη θέρμανση πυριτικού)]. Η φυσική ποζολάνη είναι ένα βιομηχανικό ορυκτό ηφαιστειακής προέλευσης (ηφαιστειακοί τόφφοι) και περιέχει υψηλό ποσοστό ενεργού διοξειδίου του πυριτίου αλλά και οξείδιο του αργιλίου – αλουμίνα. Μεγάλη ποικιλία ορυκτών έχουν ποζολανικές ιδιότητες και μπορούν να χαρακτηριστούν ως φυσικές ποζολάνες.

ΠΟΖΟΛΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

  • Θηραϊκή γη
  • Μηλαϊκή γη
  • Κεραμάλευρο
  • Ελαφρόπετρα

Το καθ’ένα από αυτά έχει διαφορετικές ποζολανικές ιδιότητες και κατ’επέκταση εμφανίζει διαφορετικές αντοχές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αλεσμένη ποζολάνη, αναμιγμένη με άσβεστο και νερό, δημιουργεί ένα είδος τσιμέντου (με την προϋπόθεση ότι η ποζολάνη είναι αλεσμένη σε κόκκους 75 μm και όχι απλώς κοσκινισμένη σε όψη πούδρας). Αυτό συμβαίνει γιατί με την παρουσία της ασβέστου και του νερού, το πυριτικό και η αλούμινα αντιδρούν σχηματίζοντας υδραυλικές ενώσεις, όπως ακριβώς και στο τσιμέντο.

ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ

Η θηραϊκή γη είναι μια φυσική ποζολάνη ηφαιστειογενούς προέλευσης (χύνεται από τα ηφαίστεια με τη μορφή της τέφρας και των μύδρων και περιέχει αρκετό πυριτικό οξύ) και είναι κατάλληλη μετά από ανάμειξη με υδράσβεστο, αδρανή και νερό, για την παρασκευή συμβατών κονιαμάτων αρμολόγησης, επιχρισμάτων και ενεμάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το υλικό πρέπει να αναμιγνύεται με υδράσβεστο (πολτό ή σκόνη), υδραυλική άσβεστο με νερό με την προσθήκη άμμου ή άλλων αδρανών χωρίς επιβλαβείς προσμίξεις.

Η δοσολογία του προσδιορίζεται ανάλογα με την εφαρμογή και καθορίζεται από τη φύση και την κοκκομετρία των αδρανών.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη χρησιμοποιείτε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω των 5˚C και άνω των 35˚C.

                     Θηραϊκή γη                                                  Ποζολάνη