Παραδοσιακό κονίαμα για Αρχαιολόγους

Η παραγωγή και η χρησιμοποίηση επισκευαστικών κονιαμάτων  για τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών κτηρίων είναι μια πολύπλοκη μελέτη που εξετάζει ξεχωριστά κάθε ένα έργο, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο αρχαιολόγο-μηχανικό. Τα επισκευαστικά κονιάματα για τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών κτηρίων χαρακτηρίζονται από τη χαμηλή δραστικότητα των πρώτων υλών και απαιτούν εξαιρετική προσοχή στη παραγωγή και την εφαρμογή σε όλα τα στάδια της εργασίας.

Μερικές αποδεκτές τιμές

Όριο εύρους θλιπτικής αντοχής

Ασβεστοκονίαμα: 28 ημέρες 0,16-0,22 MPa
90 ημέρες 0,22-0,35 MPa

Ποζολανικά: 28 ημέρες 3,0-4,3 MPa
90 ημέρες 5,0-7,8 MPa

Με τσιμέντο: 28 ημέρες 3,0-4,7 MPa
90 ημέρες 6,0-8,0 MPa