Περιγραφή

To AΡΜ-Α1Κ είναι κονίαμα για την ενίσχυση λιθοδομών υψηλής περιεκτικότητας σε φυσική υδραυλική άσβεστο και ποζολάνη. Παρασκευάζεται με αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας ( < 3mm), χωρίς τσιμέντο. Η υδραυλική άσβεστος είναι 100% φυσική (NHL 3,5), χωρίς πρόσθετα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 459.

Είναι απολύτως συμβατό με τα γνωστά παραδοσιακά υλικά που χρησιμοποιούνταν στις λιθοδομές αρχαιοτήτων.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Προϊόν έχει σήμανση CE:  διαδικασία παραγωγής και έλεγχος ποιότητας κατά ΕΝ 998-2.
 • Απουσία τσιμέντου: η πλήρης απουσία τσιμέντου στο προϊόν το καθιστά συμβατό με τα παραδοσιακά δομικά υλικά της προς αποκατάσταση λιθοδομής.
 • Ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές: οι μηχανικές αντοχές που παρουσιάζει είναι κατάλληλες για το μεγαλύτερο μέρος των υπαρχόντων λιθοδομών.
 • Υψηλή πρόσφυση στην λιθοδομή.
 • Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα.
 • Πολύ καλή αντοχή σε θειικά άλατα.
 • Εύκολο και απλό στην εφαρμογή.
 • Υψηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς: σημαντική ιδιότητα που επιτρέπει την κανονική διαπνοή της λιθοδομής.
 • Χαμηλή τριχοειδής ρόφηση: σημαντική για να παρεμποδίζει εξωτερικά την είσοδο του νερού στην λιθοδομή.

Πεδία εφαρμογής

Το κονίαμα είναι κατάλληλο για :

 • Πλήρωση κενών στις παρειές των λιθοδομών.
 • Αρμολόγηση τοιχοποιιών/λιθοδομών.
 • Δόμηση νέων τοιχοποιιών με τούβλα ή φυσική πέτρα.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σοβάς.

  Eφαρμογή υλικού

 • Προετοιμασία του υποστρώματος: Τα φθαρμένα μέρη πρέπει να απομακρύνονται όπως επίσης να απομακρύνονται ενδεχόμενα υπολείμματα εξανθήσεων ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Πριν την εφαρμογή του κονιάματος το υπόστρωμα πρέπει να έχει καθαριστεί και να έχει γίνει κορεσμός με νερό χαμηλής πίεσης.
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5˚C και άνω των 35˚C.
 • Ανάμειξη: Το ΑΡΜ-Α1Κ θα πρέπει να αναμιγνύεται με  νερό περίπου 5,7-6 lit/σάκο 30 kg (19-20 % κατά βάρος της ξηρής μάζας). Το κονίαμα πρέπει να αναμιγνύεται σε μπετονιέρα ή αναμικτήρα και μέχρι να αποκτηθεί ένα ομοιογενές πλαστικό μείγμα. Μπορεί να γίνει ανάμειξη στο χέρι για μικρές ποσότητες.
 • Εφαρμογή: Το κονίαμα εφαρμόζεται με το χέρι με μυστρί ή με μηχανή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Ειδικό βάρος κονιάματος 1,700 kg/m3
Tελικό ειδικό βάρος κονιάματος 2,032 kg/ m3
Aντοχή σε κάμψη, (28 ημέρες)  ΕΝ 1015-11 1 ΜPa
Aντοχή σε θλίψη, (28 ημέρες)   ΕΝ 1015-11 2,5 MPa
Μέτρο ελαστικότητας, ΕΝ 13412 2.500 MPa
Πρόσφυση στο υπόστρωμα (με άμεσο εφελκυσμό), ΕΝ 1015-12 >0,5 ΜPa θραύση τύπου Α (διεπιφάνεια κονίαμα-υπόστρωμα)
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας , ΕΝ 1745  λ = 0,49 W/m ˚K
 Δείκτης ραδιενέργειας, UNI 10797 I = 0,06 ± 0,02
Δείκτης έκλυσης ραδονίου Ια = 0,06 ± 0,02
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, EN 1015-19 μ ≤  8
Τριχοειδής ρόφηση νερού, EN 1015-18 W0

Ανάλωση: 2,032 kg ΑΡΜ-Α1Κ / m3 έτοιμου κονιάματος

Συσκευασία : 30 kg  σε σάκο

Αποθήκευση : Σε ξηρό και στεγασμένο χώρο

Download ΑΡΜ-Α1Κ pdf
Download CE ΑΡΜ-Α1Κ pdf