• Ονοματεπώνυμο: Σπύρος Κωνσταντινίδης
  • email: lackchem@otenet.gr
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6624626
  • Τ.Θ. 78-19400 Κορωπί