Περιγραφή  υλικού

Επίστρωση με χωμάτινο δάπεδο  που βασίζεται στη χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών. Ο συνδυασµός αυτός δηµιουργεί ένα µίγµα ισχυρό και ανθεκτικό που δηµιουργείται αµέσως µετά τη πήξη που συνεπάγεται η ανάµιξη του µίγµατος µε το νερό. Πρόκειται για σταθεροποιηµένη  δαπεδόστρωση συµπυκνωµένου χώµατος, που παρουσιάζει απορροφητικότητα και δεν λασπώνει. Έχει τη σχετική συνοχή ώστε να μη διασκορπίζεται, να αναπτύσσει τις απαραίτητες αντοχές και να είναι υδροπερατό. Τα βασικά χρώµατα των δαπέδων αυτών είναι ανοιχτό γκρι, ζαχαρί, καφέ και άλλα κατόπιν παραγγελίας.

  • Εφαρμογή σε πάρκα, πεζόδρομους, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.
  • Ανθεκτικό στο χρόνο, με φυσική χωμάτινη όψη, υδροπερατό.
  • Οι αποχρώσεις είναι ανάλογες του χρώματος του κεραμάλευρου και της ψηφίδας.

Eφαρμογή υλικού

Πριν απο κάθε κατασκευή, ελέγχεται η σταθερότητα της βάσης (της  υποκείμενης στρώσης). Η κατανομή του μίγματος πρέπει να είναι ομαλή επάνω στην επιφάνεια διάστρωσης, προσέχοντας να αυξάνουμε το πάχος κατά 20-25% για την παραλαβή της καθίζησης κατά τη συμπύκνωση και στη συνέχεια ακολουθεί ρύθμιση της στάθμης.

Επιμελημένη συμπύκνωση με κρουστικό οδοστρωτήρα ισχύος V1 εως V4 , ανάλογα με το εργοτάξιο- οι πρώτες  και οι τελευταίες διελεύσεις  χωρίς δόνηση- με διακοπή μόλις εμφανισθεί έντονη αύξηση της υγρασίας ή αμέσως πριν την εμφάνιση «λεπτών φύλλων ζύμης». Η επιφάνεια της στρώσης πρέπει να είναι απολύτως «κλειστή», χωρίς όμως να προκαλείται υπέρ-συμπύκνωση.

Συνίσταται η εφαρμογή κανόνα διαβάθμισης για τον προσδιορισμό του αριθμού διελεύσεων του οδοστρωτήρα. Μετά τη συμπύκνωση, ο βαθμός d (ξηρή πυκνότητα) που προκύπτει πρέπει να υπερβαίνει ή να είναι ίσος προς το 95% της πυκνότητας του OPM ή OPN.

Ενδέχεται να χρειαστεί απόξεση της επιφάνειας για την επίτευξη της επιθυμητής στάθμης. Στην περίπτωση αυτή,το συμπυκνωτικό μηχάνημα θα πρέπει να περάσει πάλι χωρίς εφαρμογή κρουστικού μετά την απόξεση.

Τελείωμα των περιθωρίων με την κρουστική πλάκα.

Αραίωση του κονιάματος με  νερό με αναλογία νερού  ±23% περίπου κατά βάρος ξηρού υλικού.

Η ποιότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί για την επί τόπου ανάµειξη πρέπει να προσοµοιάζει προς το νερό αστικού δικτύου ύδρευσης. Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης θα γίνεται ελαφριά διαβροχή. Το ίδιο ισχύει και για την επόµενη ηµέρα.

Θερµοκρασία εφαρµογής

Η σταθεροποιηµένη βάση µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις µεταξύ 0° C και +30°C. Αν η παρασκευή και η εφαρµογή της σταθεροποιηµένης βάσης είναι ανάγκη να γίνουν µε θερµοκρασία άνω των +30°C, η εργασία να εκτελείται όσο το δυνατόν περισσότερο υπό σκιά, π.χ. νωρίς το πρωί. Η αποθήκευση της σταθεροποιηµένης βάσης να γίνεται σε δροσερό µέρος. ∆εν συνιστάται εφαρµογή της σταθεροποιηµένης βάσης µε θερµοκρασία κάτω του 0°C.

Συνθήκες Υγρασίας

∆εν επιτρέπεται η έκθεση της εργασίας σε υπερβολική ποσότητα νερού, ιδιαίτερα κατά την εφαρµογή. Το εργοτάξιο να προστατεύεται από τα νερά. Μετά την πήξη, η βροχή δεν έχει πλέον καθόλου δυσµενή επίπτωση (συµβαίνει το αντίθετο). Ο ξηρός άνεµος δύναται να προκαλέσει ζηµία όταν κάνει πολύ κρύο ή  πολύ ζέστη. Μετά την εφαρµογή, πρέπει να παρακολουθείται η υγρασία της σταθεροποιηµένης βάσης. Απαιτείται η σφράγιση της επιφάνειας µε τη χρήση καταλλήλου προιόντος, ώστε να διατηρεί τις συνθήκες ενυδάτωσης του µίγµατος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος Κονιάματος 1.450 kg/ltr
Τελικό Eιδικό Βάρος κονιάματος  1.784 kg/ltr
Ο.P.M (Δοκιμή Modified Proctor) Περιεκτικότητα νερού W% ±23%
Ο.P.M (Δοκιμή Modified Proctor) Ξηρή πυκνότητα d=1,450
Αντοχή σε άμεσο εφελκυσμό δοκιμή σε 7 ημέρες ≥ 0.15 ΜPa
Αντοχή σε άμεσο εφελκυσμό δοκιμή σε 28 ημέρες  ≥ 0.50 ΜPa
Αντοχή σε θλίψη (πρότυπο ΕΝ 1015-11) δοκιμή σε 7 ημέρες 0.30 ΜPa
Αντοχή σε θλίψη (πρότυπο ΕΝ 1015-11) δοκιμή σε 28 ημέρες ≥ 2.00 ΜPa
Άμεσος δείκτης αντοχής ΙPI: 108
Διαπερατότητα- Κ (μέτρο πορώδους υλικού) μετά από 7 ημέρες < 1,10-6 m/s
Διαπερατότητα- Κ (μέτρο πορώδους υλικού) μετά από 28 ημέρες <  1,10-8 m/s
Mέτρο παραμόρφωσης Et: 103 MPa

Ανάλωση: 14,5 kg XΣΔ-Α1/ m2 για 1cm πάχος

Συσκευασία : Βig bag

Αποθήκευση : Σε ξηρό και στεγασμένο χώρο

Download ΧΣΔ-Α1 fixed pdf

Download CE ΧΣΔ-Α1 pdf