Περιγραφή

Κ-246/15 είναι ένα χυτό τσιμεντοειδές αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με ποζολάνη, μείγμα επιλεγμένων πυριτικών αδρανών, ειδικά πρόσθετα και πολυμερές. (Κοκκομετρία αδρανών : 0-1mm maximum)

Eιδικά χαρακτηριστικά

  • Εργασιμότητα.
  • Επιπέδωση.
  • Συνοχή.
  • Υψηλές μηχανικές αντοχές, χωρίς ρηγματώσεις.
  •  Εύκολη και γρήγορη  εφαρμογή συνδυάζοντας παράλληλο φινίρισμα.

Ανάμειξη

Αναμιγνύεται με 2,250 lit νερού/ 10 kg κονίας.

Προετοιμασία του υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό (συμπίεση >30 Ν/mm2 – εφελκυσμός > 1,5 Ν/mm2 )

Ο χρόνος εργασιμότητας  είναι όμοιος με τα κοινά τσιμεντοειδή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος κονιάματος 1,3 kg/m3
Tελικό ειδικό βάρος κονιάματος 1,6 kg/m3
Aντοχή σε κάμψη, (28 ημέρες)  ΕΝ 1015-11 ικανοποιεί
Aντοχή σε θλίψη, (28 ημέρες)   ΕΝ 1015-11 ικανοποιεί

 

Μέτρο ελαστικότητας, ΕΝ 13412 5000 MPa
 Ελάχιστο πάχος στρώσης 5mm
Μέγιστο πάχος στρώσης 20mm
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας , ΕΝ 1745  λ = 0,49 W/m ˚K
Τριχοειδής ρόφηση νερού σε 24h, EN 1015-18 W24≥0,3 kg/m2

Συσκευασία : 30 kg  σε σάκο σε παλέτα 1200kg.

Αποθήκευση : Σε ξηρό και στεγασμένο χώρο

Download Κ-246-15 pdf 

Download CE Κ-246-15 pdf