Έτοιμος προς χρήση Σιλικονούχος Σοβάς σε συνδυασμό με οργανικά πολυμερή σε μορφή πάστας για λεία ή αδρή τριφτή επιφάνεια για τη τελική στρώση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με πολυστερίνη, λευκός και σε άλλες αποχρώσεις με σύστημα χρωματισμού.

Χαρακτηριστικά: πρόσφυση, ελαστικότητα, υδροφοβία, εργασιμότητα.

Λόγω της υδροφοβίας έχει αντοχή στους -30οC-60οC και προτείνεται για ορεινές περιοχές όπου τη περίοδο του χειμώνα το χιόνι και ο παγετός δημιουργούν τα γνωστά προβλήματα στους σοβάδες και τα χρώματα.

Επιτρέπει την απελευθέρωση της υγρασίας του υποστρώματος (διαπνοή), και για αυτό προτείνεται για ιδιαίτερα υγρούς χώρους (υπόγεια-υπόσκαφα-οινοποιεία κλπ).

Είναι αυτοκαθαριζόμενο (με τα νερά της βροχής) και εύκολο στην εφαρμογή του. Δεν αναφλέγεται και δεν είναι τοξικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μέγιστος κόκκος : 0,7/1/1,5/2,0 mm.
Πυκνότητα : από 1,85 έως 1,95
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,70w/mk
Συντελεστής διάχυσης υδροτιμών μ : 110-140
Συντελεστής απορροφητικότητας νερού w :<0,15kg/m2-h1/2

Κατανάλωση:

Κ0,7-1mm : 2,0-2,2kg/m2

K1,5mm     :   2,4-2,6kg/m2

K2,0mm    :  2,8-3,1 kg/m2

Χρόνος στεγνώματος: 20οC-24 ώρες

Συσκευασία: 25kg