Αδιάβροχη τσιμεντοκονία χαλαζιακή, λεπτόκοκκη με εξαιρετική εργασιμότητα, προτείνεται για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πάνω σε κάθε στέρεο υπόστρωμα (μετά την εφαρμογή ειδικού οσταριού), σε τοίχους και δάπεδα, για χρήση σε υγρούς χώρους (douche, μπανιέρες, πάγκοι κουζίνας κλπ). Εφαρμόζεται σε πάχος 3-4mm. Δεν παρουσιάζει ρωγμές ή τριχοειδή.

Επτά (7) ημέρες μετά την εφαρμογή είναι έτοιμο προς χρήση.

Μηχανικές ιδιότητες μετά από 28 ημέρες

Αντοχή σε κρούση:                  32N/mm2
Αντοχή σε κάμψη:                    9,0N/mm2
Φινίρισμα επιφάνειας:            Γυαλιστερή-santiné