Έτοιμος σοβάς ειδικής σύνθεσης φυσικής υδραυλικής ασβέστου, χωρίς τσιμέντο, χρώματος μπεζ. Δεν παράγει υδατοδιαλυτά άλατα.