Έτοιμο τελικό επίχρισμα ειδικής σύνθεσης  φυσικής υδραυλικής ασβέστου, χωρίς τσιμέντο, χρώματος λευκού για τελική στρώση εξωτερικών ή εσωτερικών  επιχρισμάτων για νέες κατασκευές και για την αποκατάσταση παραδοσιακών τοιχοποιιών.

Περιγραφή

ΦΙ-Α1 είναι ένα έτοιμο επίχρισμα (φινίρισμα) ειδικής σύνθεσης με φυσική υδραυλική άσβεστο (ΝΗL 3,5), μαραμαρόσκονη και πυριτικά αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας( < 300μm). Κατατάσσεται ως κονίαμα επιχρίσματος κατηγορίας CS II κατά ΕΝ 998-1. Πιστοποιημένο προϊόν με σήμανση CE, ειδικά μελετημένο για πυριτικά χρώματα αλλά και για οποιοδήποτε τύπο χρωματισμού με πολύ υψηλή διαπνοή.

Eιδικά χαρακτηριστικά

 • Προϊόν με σήμανση CE: διαδικασία παραγωγής και έλεγχος ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN 998-1.
 • Απουσία τσιμέντου: η πλήρης απουσία τσιμέντου, το καθιστά συμβατό με τα παραδοσιακά δομικά υλικά της προς αποκατάσταση τοιχοποιίας.
 • Πολύ καλή πρόσφυση στην τοιχοποιία.
 • Υψηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς: σημαντική ιδιότητα που επιτρέπει τη διαπνοή της τοιχοποιίας.

Εφαρμογή υλικού

 •  Ανάμειξη:  Aναμιγνύεται με νερό σε αναλογία 7,5-7,8 lit νερό /30kg κονίας (25-26%  κατά βάρος της ξηρής μάζας του). Το κονίαμα αναμιγνύεται μέχρι 3 λεπτά σε μπετονιέρα ή σε αναδευτήρα. Η ανάμειξη πρέπει να γίνεται μηχανικά σε κατάλληλο αναμικτήρα, με σταδιακή προσθήκη νερού στο υλικό, έτσι ώστε να ομογενοποιείται το μείγμα και να αποκτήσει τη ρευστότητα που πρέπει χωρίς να δημιουργηθούν σβολιάσματα.
 • Προετοιμασία του υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και ενδεχόμενα υπολείμματα σκόνης ή οποιαδήποτε άλλης ουσίας ( λάδι, λίπη, κεριά, κλπ ) που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα θα πρέπει να απομακρύνεται. Τα άλατα που ενδεχομένως  υπάρχουν στο υπόστρωμα πρέπει να απομακρύνονταιμε ξηρό καθαρισμό για να παρεμποδιστεί η διάχυση τους στο εσωτερικό της τοιχοποιίας. Πριν την εφαρμογή του κονιάματος πάνω στο καθαρό, ελαφρώς τραχύ και σκληρυμένο υπόστρωμα, θα πρέπει να γίνεται ελαφρά διαβροχή με νερό χαμηλής πίεσης. Σε υποστρώματα ετερογενούς σύνθεσης και /ή ιδιαίτερα πορώδη (τούβλα, τόφφοι), συνίσταται η χρήση ενός πλέγματος από ίνες υάλου το οποίο θα πακτωθεί κατά την εφαρμογή του φινιρίσματος ούτως ώστε να περιοριστεί η εμφάνιση των τριχοειδών ρωγμών.
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5˚C και άνω των 35˚C.
 • Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με μεταλλική σπάτουλα. Το διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της εφαρμογής των δύο στρώσεων είναι τουλάχιστον μια ημέρα. Όταν το δέυτερο χέρι αρχίσει να τραβάει, τρίβεται με τριβίδι αφρού σε κυκλικές κινήσεις. Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε 2 ώρες από την ανάμειξή του.
 • Συμβουλές για τη σωστή εφαρμογή: Είναι αναγκαίο να αερίζονται οι χώροι μετά την εφαρμογή, μέχρι την πλήρη ξήρναση του κονιάματος, αποφεύγοντας μεγάλες θερμικές μεταβολές κατά τη θέρμανση των χώρων. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σε επιφάνειες που εκτίθενται στον ήλιο, συνίσταται να διαβρέχεται το φινίρισμα μετά την εφαρμογή. Για να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα αφύγρανσης του φινιρίσματος είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται προϊόντα βαφής ή επικάλυψης, υλικά που παρουσιάζουν πολύ υψηλή διαπνοή. Από τη φύση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί μια χρωματική ομοιομορφία μεταξύ διαφορετικών παρτίδων του υλικού. Συνίσταται λοιπόν η απόκτηση όλου του αναγκαίου υλικού, της ίδιας παρτίδας, για την εκτέλεση του έργου. Το φινίρισμα είναι διαθέσιμο σε χρώματα τόνου παστέλ. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ένας χρωματισμός απόλυτα ομοιόμορφος. Άλλωστε αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των φινιρισμάτων με βάση τον ασβέστη να αποκτούν, μερικές φορές, μικρές χρωματικές μεταβολές που οφείλονται κυρίως σε διαφορετικές συνθήκες ξήρανσης του προϊόντος. Προκειμένου να περιοριστούν, αν όχι να μηδενιστούν, οι μικρές μεταβολές των αποχρώσεων, αναφέρονται κάποιες ειδικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται:
 1.   Το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα εξασφαλίζεται με την εφαρμογή του υλικού σε δύο στρώσεις σε διάστημα τουλάχιστον μίας ημέρας.
 2.  Όλο το υλικό που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε εργασίας πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας. Μικρές μεταβολές στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, μπορούν να προκαλέσουν μικρές αλλαγές στις αποχρώσεις του φινιρίσματος.
 3.   Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται σε σοβάδες που έχουν πλήρως σκληρυνθεί.
 4.   Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε προσόψεις με την παρουσία πολύ μεγάλης ηλιοφάνειας ή με παρουσία δυνατού αέρα.
 5.   Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε κρύες και υγρές περιόδους: η θερμοκρασία των 8˚C είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να εφαρμοστεί το υλικό.
 6.   Να αποφεύγεται η εφαρμογή του υλικού σε μία πρόσοψη σε διαφορετικούς χρόνους.
 7.   Διαφορετικές συνθήκες ξήρανσης του προϊόντος, όπως η παρουσία ήλιου ή σκιάς στις τοιχοποιίες  μπορούν να προκαλέσουν, μερικές φορές, μεταβολές των αποχρώσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος κονιάματος 1,520 kg/m3
Tελικό ειδικό βάρος κονιάματος 1,908 kg/m3
Aντοχή σε κάμψη, (28 ημέρες)  ΕΝ 1015-11 1 ΜPa
Aντοχή σε θλίψη, (28 ημέρες)   ΕΝ 1015-11 2,5 MPa
Μέτρο ελαστικότητας, ΕΝ 13412 3500 MPa
Πρόσφυση στο υπόστρωμα (με άμεσο εφελκυσμό), ΕΝ 1015-12 >1 ΜPa θραύση τύπου Α (διεπιφάνεια κονίαμα-υπόστρωμα)
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας , ΕΝ 1745  λ = 0,47 W/m ˚K
 Δείκτης ραδιενέργειας, UNI 10797 I = 0,20 ± 0,05
Δείκτης έκλυσης ραδονίου Ια = 0,25 ± 0,05
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, EN 1015-19 μ ≤  12
Τριχοειδής ρόφηση νερού σε 24h, EN 1015-18 W24≥0,3 kg/m2
Βάθος διείσδυσης νερού μετά τη δοκιμή τριχοειδούς ρόφησης ≤ 5 mm

Ανάλωση: 1,2 kg ΦΙ-Α1/m2/mm πάχους έτοιμου κονιάματος

Συσκευασία : 30 kg  σε σάκο

Αποθήκευση : Σε ξηρό και στεγασμένο χώρο

Download ΦΙ-Α1 pdf

Download CE ΦΙ-Α1 pdf