Το κεραμάλευρο είναι κονιοποιημένο κεραμίδι σε μορφή πούδρας ή κόκκου. Η χαρακτηριστική του ονομασία είναι κουρασάνι.

Χρησμοποιείται στο κονίαμα τόσο των αρμών όσο και του χτίσματος με εφαρμογή στις αποκαταστάσεις κτιρίων και μνημείων, λόγω της αυξημένης ποζολανικότητας που εμφανίζει και λόγω του φυσικού χρώματος που μπορεί να δώσει στο κονίαμα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Η ποζολανικότητα του κεραμάλευρου είναι ελάχιστη όταν αυτό είναι χονδρόκοκκο
  • Η ποζολανικότητα του κεραμάλευρου είναι αξιόλογη μόνο όταν το κεραμάλευρο είναι σε κόκκο μικρότερο των 75 μm

Το κεραμάλευρο διαφόρων κοκκομετριών διατίθεται σε κόκκινο χρώμα και σε κίτρινο-ώχρα.