• Ενέσιμο κονίαμα για την ενίσχυση τοιχοποιιών. Παρασκευάζεται με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο και ποζολάνη, χωρίς τσιμέντο. Είναι διαβαθμισμένης κοκομετρίας [<100μm] και υψηλής ρευστότητας ενώ μετά τη διόγκωση του δεν αφήνει κενά.
  • Η υδραυλική άσβεστος είναι 100% φυσική, χωρίς πρόσθετα και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 459.
  • Είναι απολύτως συμβατό με τα γνωστά παραδοσιακά υλικά που χρησιμοποιούνταν στις τοιχοποιίες.
  • Δεν προσθέτει άλατα στην τοιχοποιία αφού έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά άλατα. Από την άλλη δεν είναι ευπαθές σε άλατα θαλασσινού νερού ή θειικά άλατα.
  • Είναι διαπερατό σε υδρατμούς με αποτέλεσμα να μην εγκλωβίζονται υδρατμοί στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.
  • Το υλικό χαρακτηρίζεται από εύκολη ενεσιμότητα και χωρίς να υπάρχει απώλεια νερού από το μείγμα, αφού χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα και κατακράτηση του νερού.
  • Το προϊόν έχει σήμανση CE και η παραγωγή του έχει γίνει με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1:2011.
  • Το ένεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς ενίσχυση επίπεδων ή θολωτών τοιχοποιιών αλλά και θεμελίων.