Περιγραφή

To AΡΜ-Α3 είναι έτοιμο κονίαμα αρμών για την ενίσχυση λιθοδομών. Παρασκευάζεται με λευκό τσιμέντο Δανίας, ποζολάνη ( < 75μm) και αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας ( < 3mm).

Είναι απολύτως συμβατό με τα γνωστά παραδοσιακά υλικά που χρησιμοποιούνταν στις τοιχοποιίες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Προϊόν έχει σήμανση CE:διαδικασία παραγωγής και έλεγχος ποιότητας κατά ΕΝ 998-2.
 • Ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές: οι μηχανικές αντοχές που παρουσιάζει είναι κατάλληλες για το μεγαλύτερο μέρος των υπαρχόντων τοιχοποιιών.
 • Υψηλή πρόσφυση στην τοιχοποιία.
 • Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα.
 • Πολύ καλή αντοχή σε θειικά άλατα.
 • Εύκολο και απλό στην εφαρμογή.
 • Υψηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς: σημαντική ιδιότητα που επιτρέπει την κανονική διαπνοή της τοιχοποιίας.
 • Χαμηλή τριχοειδής ρόφηση: σημαντική για να παρεμποδίζει εξωτερικά την είσοδο του νερού στην τοιχοποιία.

Πεδία εφαρμογής

Το κονίαμα είναι κατάλληλο για :

 • Πλήρωση κενών λιθοδομών.
 • Αρμολόγηση τοιχοποιιών.
 • Δόμηση νέων τοιχοποιιών με τούβλα ή φυσική πέτρα.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σοβάς.

  Eφαρμογή υλικού

 • Προετοιμασία του υποστρώματος

Τα φθαρμένα μέρη πρέπει να απομακρύνονται όπως επίσης να απομακρύνονται ενδεχόμενα υπολείμματα εξανθήσεων ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Πριν την εφαρμογή του κονιάματος το υπόστρωμα πρέπει να έχει καθαριστεί και να έχει γίνει κορεσμός με νερό χαμηλής πίεσης.

 • Θερμοκρασία εφαρμογής

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5˚C και άνω των 35˚C.

 • Ανάμειξη

Το ΑΡΜ-Α3 θα πρέπει να αναμιγνύεται με  νερό περίπου 5,7-6 lit/σάκο 30 kg (19-20 % κατά βάρος της ξηρής μάζας). Το κονίαμα πρέπει να αναμιγνύεται σε μπετονιέρα ή αναμικτήρα και μέχρι να αποκτηθεί ένα ομοιογενές πλαστικό μείγμα. Μπορεί να γίνει ανάμειξη στο χέρι για μικρές ποσότητες.

 • Εφαρμογή

Το κονίαμα εφαρμόζεται με το χέρι με μυστρί ή με μηχανή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Ειδικό Βάρος Κονιάματος 1,700 kg/m3
Τελικό Eιδικό Βάρος κονιάματος 2,032 kg/ m3
Θερμική Αγωγιμότητα (πρότυπο ΕΝ 1745) λ= 0,87 W/m ˚K
Πρόσφυση στο υπόστρωμα (με άμεσο εφελκυσμό) ΕΝ 1015-12 > 1,5 MPa Θραύση τύπου Α (διεπιφάνεια κονίαμα-υπόστρωμα)
Διάχυση υδρατμών (πρότυπο ΕΝ 1015-19) μ = 15/35
 Αντοχή σε θλίψη (πρότυπο ΕΝ 1015-11) δοκιμή σε 28 ημέρες 6 ΜPa
Αντοχή σε κάμψη (πρότυπο ΕΝ 1015-11) δοκιμή σε 28 ημέρες 2 ΜPa
Mέτρο ελαστικότητας (πρότυπο ΕΝ 13412) 5.000 ΜPa

 

Ανάλωση: 2,032 kg ΑΡΜ-Α3 / m3 έτοιμου κονιάματος

Συσκευασία : 30 kg  σε σάκο

Αποθήκευση : Σε ξηρό και στεγασμένο χώρο

Download ΑΡΜ-Α3 pdf

Download CE ΑΡΜ-Α3 pdf