Είναι κονίαμα για την ενίσχυση τοιχοποιιών υψηλής περιεκτικότητας σε φυσική υδραυλική άσβεστο. Παρασκευάζεται με αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας. Είναι απολύτως συμβατό με τα γνωστά παραδοσιακά υλικά που χρησιμοποιούνταν στις τοιχοποιίες.